Γάλλος δήμαρχος θέλει να παραιτηθεί γιατί “οι μα@@ες ψήφισαν Λεπέν”!

Αν και οι Γάλλοι της έδωσαν μεγάλο ποσοστό, τα μεγάλα «κεφάλια»...