Ρίτα Σουβατζόγλου: Από το “υπάρχουν μόνο χρέη”, εξαφανίστηκε με 60 εκατ. ευρώ…

Η σύζυγος του Ανδρέα Βγενοπουλου, Ρίτα Σουβατζόγλου ως μέτοχος του 50%...

Σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τελευταία σύζυγο και τα παιδιά του Βγενόπουλου

Δισεπίλυτος γρίφος παραμένει το πού βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία Ανδρέα...