ΕΛΠΕ: Διατήρηση θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, παρά το ιστορικά δυσμενέστερο περιβάλλον διύλισης και τις επιπτώσεις του COVID 19

ΕΛΠΕ: Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης διυλιστηρίου Ασπροπύργου.

Όμιλος ΕΛΠΕ: Νέα Δωρεά 3.000 τεστ και συστήματος διάγνωσης COVID-19 στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Όμιλος ΕΛΠΕ: Με τη συγκεκριμένη δωρεά, το Θριάσιο διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό...

ΕΛΠΕ: Βελτίωση αποτελεσμάτων λόγω αυξημένης παραγωγής και εξαγωγών, εν μέσω του αρνητικού περιβάλλοντος

ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2020, με τα...