Τη δημιουργία Δικτύου – Συνδέσμου Δήμων Πανεπιστημιουπόλεων προτείνει ο Βασίλης Σπανάκης

Βασίλης Σπανάκης: Θεσμοθέτηση ενός Δικτύου-Συνδέσμου Δήμων Πανεπιστημιουπόλεων ώστε να ενισχυθεί η...