Το 89% των πολιτών υπέρ της κοινής ανατροφής των παιδιών μετά από έναν χωρισμό

Ανατροφή παιδιών - χωρισμός: Η θεσμοθέτηση της κοινής ανατροφής των παιδιών...