Παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων - Ποιους κλάδους αφορά

Αναστολή συμβάσεων - παράταση: Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αναστείλουν τις συμβάσεις...