Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο

Αναστολή συμβάσεων εργασίας: Τι προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.