Μείωση φορολογικών προστίμων για χρήσεις προγενέστερες του 2014

Παραδείγματα για το πώς μειώνονται αναδρομικά τα πρόστιμα επί εκκρεμών φορολογικών...