Ιερέας αρνήθηκε να κοινωνήσει παιδιά με ειδικές ανάγκες

Στρατιωτικός ιερέας ΑμεΑ: Με το επιχείρημα ότι «δεν καταλαβαίνουν» και γι’...