Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία

Μη έγκυρη και όχι σύμφωνη με τις νομικές οδούς χαρακτήρισε το...