«Ο Μπουτάρης να αφήσει τη διπλωματία και να καθαρίσει τα σκουπίδια από την πόλη του»

Να αφήσει τη διπλωματία και να ασχοληθεί με θέματα που άπτονται...