Αλλάζουν όλα στο Δημόσιο: Μπόνους, αυξήσεις αδειών, περισσότερες αποσπάσεις

Αλλαγές στο Δημόσιο 2019: Η εγκύκλιος, είναι εφαρµοστική του νόµου 4590/2019...