Χωρίς νέες αντικειμενικές πολλές περιοχές – Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

Μεγάλες αποκλίσεις παρουσιάζουν οι εισηγήσεις των εκτιμητών για τις νέες αντικειμενικές...