«Στα μέσα Νοεμβρίου θα φανεί αν χρειαστούν πρόσθετα μέτρα»

Νέα μέτρα κορονοϊός: «Πολλοί πολίτες δεν έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της...