Ακουστικές διαταραχές λόγω της δυνατής μουσικής

Από ακουστικές διαταραχές απειλούνται 1 δισεκατομμύριο νέοι στον κόσμο, επειδή ακούν...