Ψηφιακές αιτήσεις προς τα ΚΕΠ μέσω του gov.gr

ΚΕΠ αιτήσεις: Για την έκδοση των σχετικών αποσπασμάτων οι πολίτες αρχικά...