Από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Φορολογούμενοι - Δικαιοσύνη αιτήσεις: Από την Επιτροπή θα εξετάζονται ενστάσεις...