Η Airbnb απέλυσε το 25% των υπαλλήλων της

Airbnb απολύσεις: Επανεκτίμηση της έννοιας των σπιτιών όπως όταν ξεκίνησε η...