Αικατερίνη Ιγγλέζη: Και με τα δύο μου χέρια θα την ψηφίσω τη Συμφωνία

Πάνω από το κομματικό μας συμφέρον την κομματική πελατεία και την...