Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Έπεσαν οι υπογραφές

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Παρουσία Κωστή Χατζηδάκη οι υπογραφές των...