Πότε δικαιούται ο εργαζόμενος άδεια ειδικού σκοπού

Άδεια ειδικού σκοπού: Ο εργαζόμενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για...