Φινλανδία: Άδεια 7 μηνών, μετ' αποδοχών, για τους νέους πατέρες

Άδεια σε νέους πατέρες: Κι όμως, στη Φινλανδία οι νέοι πατέρες...