Τι ισχύει με την άδεια ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολείων

Άδεια ειδικού σκοπού: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού...