Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων 

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.accmr.gr   που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες και...