Ιστορική επανασύνδεση, τρεις δεκαετίες μετά

Οι ABBA, το θρυλικό συγκρότημα από τη Σουηδία, τριάντα δύο χρόνια...