Εγκρίθηκε το κονδύλι για την πληρωμή των 800 ευρώ σε 105.853 δικαιούχους

Πληρωμή 800 ευρώ: Ξεκινάει σήμερα, 27 Απριλίου.