Πρόβλεψη-σοκ του ινστιτούτου ΙΗΜΕ για 7.000 θανάτους στην Ελλάδα έως τον Ιανουάριο

7.000 θάνατοι Ελλάδα: Κυκλοφορεί ευρέως η νέα πρόβλεψη του ινστιτούτου ΙΗΜΕ...