Βοήθημα 600 ευρώ: Σήμερα η πρώτη δόση στους επιστήμονες

600 ευρώ πληρωμή: Πώς θα καταβληθούν τα 600 ευρώ στους επιστήμονες.