"Εδώ πεθαίνουν μόνο ήρωες"

28 Οκτωβρίου 1940: Ορισμένες φορές τα λόγια περισσεύουν και για αυτό...