Προετοιμασίες για τη ψηφιακή 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης: Η φετινή 17η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου...