Πώς και πότε θα γίνει η αύξηση θητείας

Αύξηση θητείας 2020 - 12 μήνες: Από 6.000 έως 10.000 άντρες...