Οι αλλαγές στην πλατφόρμα του MTV μετά από 38 χρόνια

MTV αλλαγές: Μετά από τόσα χρόνια ξεκίνησε η αλλαγή πρόσβασης...