Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τις εκκλησίες

Κλειστές εκκλησίες - Πάσχα: Παρατείνεται η ισχύς των περιοριστικών μέτρων έως...