Αθήνα

°C

kairos icon

Τετάρτη

24

Ιουλίου 2024

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Υπολογισμός επιδόματος άδειας 2024: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπολογισμός επιδόματος άδειας 2024: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Υπολογισμός επιδόματος άδειας 2024: Το χρονικό διάστημα καταβολής των ποσών - Πόσες ημέρες δικαιούται ο εργαζόμενος

Όλες τις λεπτομέρειες για την καλοκαιρινή άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι όπως και για το πως υπολογίζεται το επίδομα αδείας δίνει η ΓΣΕΕ σε νέα ανακοίνωσή της. Η ετήσια καλοκαιρινή άδεια του κάθε εργαζόμενου, ειδικότερα του καλοκαιριού χορηγείται σε πλήρη συνεννόηση τόσο με τον εργοδότη του, αλλά και ένα δίμηνο νωρίτερα, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Σημειώνεται πως οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι μιας επιχείρησης πρέπει να πάρουν την άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Από την ημέρα που ο μισθωτός υποβάλει αίτημα για άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να του τη χορηγήσει (μαζί με το επίδομα αδείας) εντός δύο μηνών. Κάθε εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούται από την έναρξη της εργασίας του μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου να λάβει το ποσοστό της άδειάς του. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται στη βάση των 20 εργασίμων ημερών ετήσιας άδειας για όσους εργάζονται πενθήμερο και των 24 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται εξαήμερο.

Υπολογισμός επιδόματος αδείας

Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο. Ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Το επίδομα αδείας θα υπολογιστεί με βάση τον νέο μισθό που καταβάλλεται από την 1η Απριλίου.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, το επίδομα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν μέχρι την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Εν προκειμένω, το επίδομα αδείας είναι 390 ευρώ με βάση τον κατώτατο μισθό. Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Προσοχή! Οι μισθωτοί που δεν πήραν καλοκαιρινή άδεια, δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές της άδειάς τους αυξημένες κατά 100%, αμέσως μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου θα έπρεπε να τις είχε πάρει. Τέλος, σημειώνεται ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοί του, προτού λήξει το ημερολογιακό έτος στο οποίο αφορά.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις