Αθήνα

°C

kairos icon

Παρασκευή

19

Απριλίου 2024

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Επιμορφωτικά προγράμματα: Διαγωνισμός για 250 μαθήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιμορφωτικά προγράμματα: Διαγωνισμός για 250 μαθήματα

Ανοίγει διαγωνισμός για 250 επιμορφωτικά μαθήματα μέσω ΔΥΠΑ

Ένας νέος  ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοίγει μέχρι τις 20 Μαρτίου και ώρα 15:00 μ.μ., για την ψηφιοποίηση διακοσίων πενήντα μαθημάτων(training courses) των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Ένας Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός (άνω των ορίων) θα αναδείξει έναν ανάδοχο για να αναλάβει το έργο της “Ψηφιοποίησης διακοσίων πενήντα(250) μαθημάτων(training courses) των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ”, με συνολικό προϋπολογισμό 1.091.000,00 ευρώ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στα 1.352.840,00 με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης είναι στα 1.091.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ(24%) και 1.352.840 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%).

Ένα έργο που οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη 

Ο φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2022 ΤΑ03400039. Έχει γνωστοποιηθεί πως το έργο αυτό χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ288298).

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις