Αθήνα

°C

kairos icon

Πέμπτη

30

Μαρτίου 2023

alphafreepress.gr / ΕΛΛΑΔΑ / Πρακτική Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο – αιτήσεις: Πληροφορίες για τους υποψηφίους
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρακτική Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο – αιτήσεις: Πληροφορίες για τους υποψηφίους

Πρακτική Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο - αιτήσεις:

Το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα αναφέρει ότι οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν αρχίσει. Για όποιον ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει σταδιοδρομία στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, το Ευρωκοινοβούλιο προσφέρει αμειβόμενη 5μηνη πρακτική άσκηση. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Το Ευρωκοινοβούλιο προσφέρει δύο είδη πρακτικής άσκησης για τον κάθε ενδιαφερόμενο: Πρακτική άσκηση στη Γραμματεία (πρακτική άσκηση Schuman) και πρακτική άσκηση με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Βασικές πληοροφορίες για τους υποψήφιους της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία

Η άσκηση στη Γραμματεία (πρακτική άσκηση Schuman), είναι αμειβόμενη και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν από τους επίσημους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) ή στα γραφεία συνδέσμου του στα κράτη μέλη. H εν λόγω πρακτική άσκηση πήρε το όνομά της από τον Robert Schuman, έναν από τους κύριους αρχιτέκτονες του σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Αυτός πρότεινε τη συνένωση της γαλλικής και της γερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα υπό τη σκέπη της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τη πρώτης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η οποία μετεξελίχτηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρακτική άσκηση Schuman μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, τα οικονομικά, το δίκαιο, η πολυγλωσσία, η διοίκηση, οι υποδομές και τα λογιστικά, η επικοινωνία ή η τεχνολογία πληροφοριών. Η περίοδος πρακτικής άσκησης αφορά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 28/29 Φεβρουαρίου και οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα, 1η Ιουνίου, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Για την περίοδο της πρακτικής άσκησης από 12η Μαρτίου μέχρι και 31 Ιουλίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο διάστημα από 1η έως 30 Νοεμβρίου.

Οι υποψήφιοι για την άσκηση στη Γραμματεία πρέπει:

να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους
να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας υπό ένταξη ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας (μπορεί επίσης να προσφερθεί ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων πρακτικής άσκησης σε υπηκόους άλλων χωρών)
να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου
να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης (πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα)
να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου
να μην έχουν εργαστεί ή επωφεληθεί από οποιαδήποτε άλλη μορφή πρακτικής άσκησης για περισσότερους από δύο διαδοχικούς μήνες σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ
να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έξι μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Πρακτική άσκηση σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν περιόδους αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (ή στο Στρασβούργο) βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρακτική άσκηση σε βουλευτές του ΕΚ δύναται να πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα τομέων. Ο βουλευτής που χορηγεί την πρακτική άσκηση θα αναθέσει ειδικά καθήκοντα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Για να υποβάλετε αίτηση, χρειάζεται να επικοινωνήσετε απευθείας με τους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από έξι εβδομάδες έως πέντε διαδοχικούς μήνες και αποφασίζεται από τον βουλευτή που χορηγεί την πρακτική άσκηση. Μπορεί να αρχίσει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση, η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 822 και 1 348 ευρώ για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης.

Οι βουλευτές επιλέγουν ελεύθερα τους ασκούμενους τους. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω (μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από αυτό το ηλικιακό όριο κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης)
να είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υπό ένταξη/υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Ωστόσο, οι βουλευτές μπορούν να προσφέρουν πρακτική άσκηση σε υπηκόους τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θεώρησης εισόδου
να έχουν λάβει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο που απαιτείται για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, ή να έχουν παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές σε ισοδύναμο επίπεδο, ή να έχουν λάβει πανεπιστημιακό δίπλωμα
να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
να μην είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση εργασίας ή σε άλλη εργασιακή συμβατική σχέση κατά την περίοδο άσκησής τους
να μην έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν πρακτική άσκηση σε βουλευτή, ούτε να έχουν εργαστεί στο παρελθόν ως κοινοβουλευτικοί βοηθοί βουλευτή, είτε τοπικοί είτε διαπιστευμένοι.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις