Επενδυτικά προγράμματα ΕΑΤΕ 2020: Η τράπεζα ανακοίνωσε τις αναλυτικές προδιαγραφές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτικά προγράμματα ΕΑΤΕ 2020: Η τράπεζα ανακοίνωσε τις αναλυτικές προδιαγραφές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Ζαχάρης

Επενδυτικά προγράμματα ΕΑΤΕ 2020: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) δημοσίευσε στον ιστότοπό της τις αναλυτικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των νέων επενδυτικών έργων, με εθνική συμμετοχή 500 εκ. ευρώ.

07.08.2020 | 21:10

Επενδυτικά προγράμματα ΕΑΤΕ 2020: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) δημοσίευσε στον ιστότοπό της τις αναλυτικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των νέων επενδυτικών έργων, με εθνική συμμετοχή 500 εκατ. ευρώ. Σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ΕΑΤΕ έχει σχεδιάσει και ενεργοποιεί νέα προγράμματα επενδύσεων, μέσω των οποίων φιλοδοξεί να ενισχύσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, να συμβάλλει στη στροφή της χώρας μας προς την πράσινη οικονομία (ιδιαίτερα μέσω των GREEN GREEK Funds) και στην ουσία και να διαμορφώσει ένα ευρύτερο επενδυτικό πλαίσιο με συνέπεια, διαχρονικότητα και αξιοπιστία.

Το COINVESTMENT Fund καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας και των επιχειρήσεων σε όποιο στάδιο ανάπτυξης κι αν βρίσκονται, κι έχει ως σκοπό την κεφαλαιακή τους ενίσχυση για την αύξηση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής, της εμπορικής δραστηριότητας, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας εν γένει.

Τα χαρακτηριστικά των συνεπενδύσεων

Οι συνεπενδύσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων θα γίνονται σε επίπεδο επιχειρήσεων με τους ίδιους όρους και ταυτόχρονα, με διεθνή και εγχώρια Private Equity/Venture Capital Funds. Δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον επενδυτικής εμπιστοσύνης, επιβεβαιώνοντας την δυναμική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς ενεργοποιούν εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια, ενώ παράλληλα ενισχύουν την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Η επένδυση στις επιχειρήσεις, με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (equity & quasi equity), δημιουργεί σε κάθε περίπτωση μόχλευση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων, τόσο στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών σχημάτων, όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων. H ΕΑΤΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενα ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, τα οποία αναζητούν συνεπενδυτές για την υλοποίηση επενδύσεων σε εν Ελλάδι μικρομεσαίες ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της ΕΑΤΕ σε αυτές.

 

Δείτε ακόμη

“Εργάνη”: 67.911 νέες προσλήψεις τον Ιούλιο
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Αίτημα για νέα επαναρύθμιση οφειλών
Τι ισχύει όταν συμπίπτει η άδεια ειδικού σκοπού με την άδεια μητρότητας
Exit mobile version