alphafreepress.gr / PLUS / Αθήνα: Η ζέστη βασανίζει τους κατοίκους
PLUS

Αθήνα: Η ζέστη βασανίζει τους κατοίκους

Αθήνα: Σύμφωνα με νέα έρευνα των επιστημόνων του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) η πάροδος των ετών φέρνει τους κατοίκους της Αθήνας αντιμέτωπους με ολοένα και μεγαλύτερο θερμικό κίνδυνο.

Αθήνα: Σύμφωνα με νέα έρευνα των επιστημόνων του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) η πάροδος των ετών φέρνει τους κατοίκους της Αθήνας αντιμέτωπους με ολοένα και μεγαλύτερο θερμικό κίνδυνο.

Η τάση αυτή μάλιστα είναι αυξητική. Σταδιακά εμφανίζονται ολοένα πιο πρόωρα και ταυτόχρονα αυξάνονται σε διάρκεια μέσα στο έτος οι μέρες και οι νύχτες που υπάρχει θερμικό στρες λόγω της ζέστης. Η κατάσταση προβλέπεται να γίνει ακόμη χειρότερη τις επόμενες δεκαετίες.

Ζέστη: Διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών

Ερευνητές μελέτησαν την μεταβολή των επιπέδων θερμικού στρες και ζέστης στην Αθήνα κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Η μελέτη έγινε με βάση μετρήσεις του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ στο Θησείο. Την ερευνητική ομάδα αποτελούσαν οι Γιώργος Καταβούτας, Δήμητρα Φουντά, Κώστας Β. Βαρώτσος και Χρήστος Γιαννακόπουλος.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο βιοκλιματικοί δείκτες, ο Heat Index (HI) και ο Humidex (HD). Αυτοί λαμβάνουν υπόψη τη συνδυασμένη επίδραση της θερμοκρασίας και της υγρασίας στα επίπεδα θερμικής άνεσης ή δυσφορίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδομένοι και χρησιμοποιούνται από πολλές υπηρεσίες και οργανισμούς παγκοσμίως για έρευνες για τη ζέστη.

Αθήνα: Τί συμβαίνει με τη ζέστη;

Στην Αθήνα, η συχνότητα εμφάνισης έντονου θερμικού στρες είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης τη σταδιακή αύξηση της διάρκειας της περιόδου της θερμικής δυσφορίας, κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Οι ημέρες έντονης δυσφορίας λόγω ζέστης (great discomfort-HD index) ξεκινούν σταδιακά νωρίτερα. Επίσης, επεκτείνονται αργότερα μέσα στο χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χρονική περίοδος της θερμικής δυσφορίας κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες να είναι πλέον διπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη στη δεκαετία του 1970.

Προσομοίωση του μελλοντικού κλίματος

Εκτός από τις παρατηρούμενες τάσεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα πραγματοποίησε και μια προσομοίωση του μελλοντικού κλίματος στην Αθήνα. Χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα κλιματικά μοντέλα, προσαρμοσμένα στην περιοχή. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ένα υπερδιπλασιασμό της συχνότητας εμφάνισης έντονης δυσφορίας κατά το τέλος του 21ου αιώνα (2071-2100). Όλα αυτά σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1971-2000). Όλα τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από τους δύο βιοκλιματικούς δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν.

Τι προκαλεί η ζέστη

Η έκθεση του πληθυσμού σε αυξημένο θερμικό κίνδυνο (ζέστη) αποτελεί αυτή τη στιγμή μια από τις σημαντικότερες απειλές για την ανθρώπινη υγεία παγκοσμίως. Οι κάτοικοι των πόλεων είναι πιο ευπαθείς. Αυτό ισχύει, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας. Η παγκόσμια θέρμανση, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αστικοποίηση, αλλά και τη “γήρανση” του πληθυσμού -ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες- εκτοξεύουν τον θερμικό κίνδυνο. Είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε, να κατανοήσουμε και να επισημάνουμε τον κίνδυνο αυτό. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα από την πολιτεία για τον μετριασμό και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

Η έρευνα για τη ζέστη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΘΕΣΠΙΑ 2” (Θεμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης Περιβαλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων»). Αυτό εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).