alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Η αντισυνταγματικότητα του ΕΝΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αντισυνταγματικότητα του ΕΝΦΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου εξηγεί στον Γιώργο Αυτιά τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες.

ΕΝΦΙΑ: Οι νομικοί μιλούν για την πλέον άδικη φορολογία… Ο φόρος αυτός, κατά την δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου, πέραν του ότι είναι άδικος, αντίκειται στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στα άρθρα 4 και 78 (ισότητα, αναλογικότητα και φορολογία περιουσίας) διότι επιβάλλεται όχι με βάση τα εισοδήματα του φορολογούμενου και συνεπώς με βάση την φοροδοτική του ικανότητα, αλλά με βάση την αξία και τα τετραγωνικά της κατοικίας…

Από τον Γιώργο Αυτιά

Η φορολογική όμως ασυνέπεια δεν έχει τέλος. Ο φόρος αυτός κατά παράβαση του Συντάγματος διπλασιάζεται, κατά τον νομικό Πρόεδρο των Ιδιοκτητών ακινήτων κ. Παραδιά, για αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 250.000 ευρώ και τριπλασιάζεται με μοναδικό σκληρό τρόπο, επειδή το κράτος θέλει πάση θυσία να εισπράξει το ποσό των 2,56 δισ. ευρώ. Το κράτος αυθαιρετεί έναντι των Ελλήνων κατά τρόπο προκλητικό.

Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν προσφυγές κατά του νόμου κατ’ επίκληση του Αστικού Κώδικα, καταλογίζοντας στο Δημόσιο αδικαιολόγητο πλουτισμό, αφού επί σειρά ετών επιβαρύνει τους Έλληνες με εξωπραγματικές αντικειμενικές πολλές φορές πάνω από το 200% των πραγματικών εμπορικών αξιών. Ο νόμος παραβιάζει το Σύνταγμα, αφού επιβάλλεται και σε ακίνητα τα οποία δεν παράγουν εισόδημα… Φόρος δηλαδή στο τίποτα!

Ο ΕΝΦΙΑ είναι αντίθετος με τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας , γιατί δεν συνεκτιμά την φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα, ο οποίος υπό την απειλή κατάσχεσης ή πλειστηριασμού τον καταβάλλει με τεράστιες στερήσεις.

ΕΝΦΙΑ: Η νέα διαμόρφωση

Να δούμε τα στοιχεία του φόρου:

 1. Εξόφληση σε 5 δόσεις
 2. Α΄ δόση τέλος Σεπτεμβρίου
 3. Η 5η δόση τέλος Ιανουαρίου 2019.
 4. Υπολογισμός με τις νέες τιμές ζώνης
 5. Διευρύνθηκε το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ.
 6. Διευρύνθηκε το όριο του τρίτου κλιμακίου από τα 1.000 στα 1.050 ευρώ.
 7. Αυξήθηκε το αφορολόγητο όριο για τον συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ.

Τα στατιστικά του φόρου

 • Το 15%, δηλαδή 950.000 θα δουν αυξήσεις έως 200 ευρώ
 • Το 67%, δηλαδή 4.250.000 θα πληρώσουν ίδιο ΕΝΦΙΑ
 • Το 18%, δηλαδή 1.115.000 μικρές μειώσεις

Αυτή την ώρα έχουμε

 1. Περί τα 2,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία κάτω των 50.000 ευρώ.
 2. Περί τα 1,4 εκατομμύρια με αξία ακινήτων από 50-100.000 ευρώ.
 3. Περί τους 900.000 ιδιοκτήτες με περιουσία 100-200.000 ευρώ
 4. Περί τους 500.000 ιδιοκτήτες με περιουσία άνω των 200.000 ευρώ.

Πληρωμή φωτιά

Ο φόρος θα καταβληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση είναι για τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία για τις 31 Ιανουαρίου του 2019. Σε αυτούς που έχουν νέα επιβάρυνση ισχύουν τα εξής:

 • 709 ιδιοκτήτες πρόσθετη επιβάρυνση έως και 50 ευρώ
 • 161 επιβάρυνση από 50 έως 100 ευρώ
 • 466 επιβαρύνσεις από τα 100 έως τα 500 ευρώ
 • 335 επιβάρυνση άνω των 500 ευρώ.
 • 032 μείωση 12 ευρώ κατά μέσο όρο
 • 090 μείωση 50-100 ευρώ.
 • 483 μείωση 100-150 ευρώ
 • 357 μείωση πάνω από 150 ευρώ.

Έλεγχοι σε όλα τα ακίνητα

Κατά το Υπουργείο Οικονομικών, έρχεται η διασύνδεση της βάσης δεδομένων του Κτηματολογίου με τις ηλεκτρονικές υποδομές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η αιτία είναι να εντοπιστούν όσοι έχουν αποκρύψει το πραγματικό μέγεθος της ακίνητης περιουσίας τους, ώστε να αποφύγουν την πληρωμή φόρων. «Θα πρέπει να καθοριστούν οι προδιαγραφές για τη διασύνδεση των συστημάτων των δυο υπηρεσιών.

Η διασύνδεση θα μπορεί να γίνει είτε με την παροχή στοιχείων σε ψηφιακή μορφή από την μια υπηρεσία στην άλλη είτε με απευθείας επικοινωνία μέσω της χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πώς όμως θα προσδιορίζεται η αξία των ακινήτων που θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό;

Κατ’ αρχήν αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής. Τί κάνει;

Μπορεί, όπως μας λέει η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου, «να υποβάλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσίας, ώστε να ορίσει το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή. Αν η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των 250 χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της διαδικασίας αυτής είναι υποχρεωτική».

Ο νόμος αναφέρει ότι «για πλειστηριασμούς που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί ήδη, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας».

Σε ό,τι αφορά στην αξία του ακινήτου ο εκτιμητής εντός 10 ημερών από την επόμενη του διορισμού του συντάσσει και παραδίδει εγγράφως την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή ή στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα.

Η αμοιβή του εκτιμητή έχει τις εξής φάσεις

Για κάθε εκτίμηση ακινήτου ορίζεται πάγια αμοιβή εκατό ευρώ + ΦΠΑ). Για ακίνητα άνω των (200) τετραγωνικών μέτρων η ανωτέρω αμοιβή προσαυξάνεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε εκατό τετραγωνικά μέτρα και όχι πέραν των διακοσίων ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (200 ευρώ + ΦΠΑ). Η αμοιβή αυτή δεν προσαυξάνεται για την επιφάνεια του γηπέδου επί του οποίου βρίσκονται τα κτίσματα.

Για κάθε εκτίμηση ακάλυπτου γηπέδου, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50 Ευρώ + ΦΠΑ).

Σε περίπτωση εκτίμησης περισσοτέρων του ενός ακινήτων του ιδίου οφειλέτη, συντάσσεται μία έκθεση εκτίμησης και ο πιστοποιημένος εκτιμητής δικαιούται για κάθε επί πλέον δικαίωμα επί ακινήτου την πάγια αμοιβή των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50 ευρώ + ΦΠΑ).