Αθήνα

°C

kairos icon

Παρασκευή

01

Δεκεμβρίου 2023

alphafreepress.gr / ΕΞΩΦΥΛΛΟ / “Ντου” εισαγγελέων στο σπίτι Παπαντωνίου: Kατασχέθηκαν υπολογιστές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Ντου” εισαγγελέων στο σπίτι Παπαντωνίου: Kατασχέθηκαν υπολογιστές

Αιφνιδιαστικές έρευνες κατ’ οίκον για τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου πραγματοποίησε η Εισαγγελία Διαφθοράς, με εντολή της νέας προϊσταμένης της υπηρεσίας, Ελένης Τουλουπάκη, στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται για τα αδικήματα της δωροδοκίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μετά την πρόσφατη δίωξη που ασκήθηκε για υποθέσεις εξοπλιστικών, που υπεγράφησαν «στην εποχή του». Σκοπός των […]

Äßêç ôïõ ¶êç Ôóï÷áôæüðïõëïõ ãéá ôá åîïðëéóôéêÜ ôçí ÔåôÜñôç 20 ÌáÀïõ 2015. Ïé ÃéÜííïò Ðáðáíôùíßïõ(öùôü) êáé ÂÜóù ÐáðáíäñÝïõ êáôÝèåóáí óôï äéêáóôÞñéï, êáèþò Þôáí ìÝëç ôïõ ÊÕÓÅÁ ôçò ðåñéüäïõ 1998-1999, êáé êëçôåýôçêáí ìåôÜ áðü ôï áßôçìá ôïõ ¶êç Ôóï÷áôæüðïõëïõ ðïõ äéêÜæåôáé óå äåýôåñï âáèìü ãéá îÝðëõìá âñüìéêïõ ÷ñÞìáôïò áðü ìßæåò åîïðëéóôéêþí ðñïãñáììÜôùí, áäßêçìá ãéá ôï ïðïßï ôï ðñùôïâÜèìéï äéêáóôÞñéï ôïõ åðÝâáëå ôçí áíþôáôç ðïéíÞ êÜèåéñîçò 20 åôþí. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Αιφνιδιαστικές έρευνες κατ’ οίκον για τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου πραγματοποίησε η Εισαγγελία Διαφθοράς, με εντολή της νέας προϊσταμένης της υπηρεσίας, Ελένης Τουλουπάκη, στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται για τα αδικήματα της δωροδοκίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μετά την πρόσφατη δίωξη που ασκήθηκε για υποθέσεις εξοπλιστικών, που υπεγράφησαν «στην εποχή του».

Σκοπός των ερευνών είναι να αναζητηθούν στοιχεία, που μπορεί να είναι χρήσιμα για τις δικαστικές έρευνες που κινούνται σε επίπεδο Εισαγγελίας Διαφθοράς, όσο και σε επίπεδο ανακριτικής διαδικασίας από την ειδική ανακρίτρια Διαφθοράς, Ηλιάνα Ζαμανίκα.

Κλιμάκιο εισαγγελέων «μπούκαρε» σπίτι του και το έκανε «φύλλο και φτερό» ενώ πληροφορίες αναφέρουν πήγαν και στο γραφείο στο κέντρο της Αθήνας από όπου κατασχέθηκαν έγγραφα, αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι έρευνες της Εισαγγελίας Διαφθοράς που έχουν ξεκινήσει από καιρό εστιάζονται και στα ακίνητα που απέκτησε ο ίδιος και συγγενικά του πρόσωπα μετά το 2000, αλλά και στους λογαριασμούς της συζύγου του που εντοπίστηκαν σε ελβετική τράπεζα από τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ.

Πριν από δύο περίπου μήνες οι Αρχές της Ελβετίας διαβίβασαν στην Εισαγγελία Διαφθοράς στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί και ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αμέσως, απεστάλη από την τότε προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Ράικου αίτημα δικαστικής συνδρομής για το άνοιγμα των δύο αυτών λογαριασμών και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Από το άνοιγμα των λογαριασμών θα εξαρτηθούν οι επόμενες κινήσεις σχετικά με την ποινική μεταχείριση του πρώην υπουργού.

 

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις