Όταν ανθίζουν … οι πέτρες!

Όπως δηλώνει και η εμφάνιση του αλλά και η ονομασία του...