Ο δρόμος της εξόδου από τη Λέσβο περνάει από το Καρά Τεπέ

Καρά Τεπέ Μυτιλήνη: «Θέλουμε να φύγετε από τη Λέσβο. Γι' αυτό...