Ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ, φίλος του Πολάκη, διορίστηκε αντιπρόεδρος νοσοκομείου

«Δεξί χέρι» του Παύλου Πολάκη στο υπουργείο Υγείας, έχει διοριστεί ως...