Αναχωρεί αποστολή από την Κύπρο για την Αθήνα

Αναχωρεί αποστολή από την Κύπρο για την Αθήνα Η αποστολή αποτελείται...