Γονείς επιστρέφουν τα βιβλία των Θρησκευτικών στο Υπουργείο

Ακατάλληλα και μη σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πίστη χαρακτηρίζει τα βιβλία...