Προσοχή: Βαριά "καμπάνα" στους εργοδότες που δίνουν ψευδή βεβαίωση τύπου Ά

Βεβαίωση εργοδότη τύπου Ά: Ήταν μία από τις αναφορές του Νίκου...