“Η απάντηση στο ελληνικό πρόβλημα δεν μπορεί να είναι κι άλλη λιτότητα”

Την εκτίμηση ότι η απάντηση στο ελληνικό πρόβλημα «δεν μπορεί να...