Η Λίμνη των Κύκνων από το Russian Ballet Theater

Μπαλέτο: Το μπαλέτο των μπαλέτων, με την μυστηριακή του φύση.