Ο διαχρονικός «Πλανήτης» και το εφήμερο «Μπαρ»

από τον Μίμη Νάτσιο Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση (War...