Εκτοξεύτηκε η τιμή του πετρελαίου - Η μεγαλύτερη αύξηση σε 24 ώρες τα τελευταία 31 χρόνια

Τιμή πετρελαίου 2020: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατακόρυφα έπειτα από...